Sikkerhetssjef

Vi trenger en dyktig  og engasjert IT sikkerhetssjef hos oss. Dette er en nyopprettet stilling som samler sikkerhetsansvaret i selskapet. Oppgavene blir knyttet til sikkerhet omkring våre hovedprodukter, programvareutvikling av Duett Økonomi og systemdrift fra vårt eget datasenter.

Arbeidssted: Elverum, Tynset eller Stjørdal.

Send søknad via finn.no

Arbeidsoppgaver for vår sikkerhetssjef

 • Ha ansvar for og lede IT-sikkerhetsarbeidet
 • Utarbeide og vedlikeholde sikkerhetspolicy og sikkerhetsdokumentasjon
 • Utarbeide og lede prosessene for risikoanalyser, samt oppfølging av disse
 • Gjennomføre årlig sikkerhetsrevisjon
 • Periodisk rapportere sikkerhetsstatus til adm.dir og ledergruppen
 • Bestille og følge opp penetrasjons-/sikkerhetstester
 • Bidra til økt og forbedret sikkerhetskompetanse og -kultur i hele selskapet
 • Være rådgiver og premissgiver for IT-sikkerheten knyttet til selskapets programvareutvikling og systemdrift
 • Ha nødvendig oversikt over trusselbildet og rapportere på dette
 • Utarbeide og vedlikeholde beredskapsplaner og gjennomføre beredskapstesting
 • Koordinere selskapets interne beredskap ved informasjonssikkerhetshendelser
 • Følge opp gjennomføring av identifiserte sikkerhetstiltak
 • Motta varsler om og iverksette tiltak ved sikkerhetsbrudd/-hendelser

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning med relevant fagkrets
 • Erfaring fra IT-sikkerhetsarbeid
 • God kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig (norsk og engelsk)
 • God samarbeidsevne
 • Ønskelig med sertifiseringer eks. CISSP, CISM
 • Kunnskap om ISO270xx, ISO22301

Vi kan tilby:

 • Utfordrende oppgaver innenfor et spennende fagfelt i rask endring
 • Et sterkt fagmiljø som legger vekt på kompetanseutvikling og kunnskapsdeling
 • Svært godt kollegialt miljø
 • En solid arbeidsgiver med en sterk markedsposisjon
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknad

Send søknad via finn.no

Spørsmål

Har du spørsmål ta kontakt med vår økonomidirektør Halvor Hektoen på mobil 406 39 525.

Andre ledige stillinger hos oss.