Duett Software Group kjøper Skyhost ApS

Duett Software Group eier fra før Duett AS. Nå utvides eierskapet med det danske softwareselskapet Skyhost ApS. Skyhost utvikler programvare for bl.a. ressursplanlegging og flåtestyring av bilparker i det danske markedet. De har høy kundetilfredshet, og en avansert og modulbasert løsning som dekker mange ulike målgrupper av kunder.

Eierforhold

Duett Software Group eies overordnet av det amerikanske investeringsselskapet Accel-KKR som majoritetseier, mens øvrige aksjer eies av ansatte og ledere i Duett AS og Skyhost ApS. Både Duett AS og Skyhost ApS fortsetter med samme navn, ledelse og ansatte.

Positiv utvikling

Bjørnar Håkensmoen og René Amstrup

Direktør i Skyhost, René Amstrup, sier følgende: «Med opkøbet vil Duett med søsterselskabet Skyhost kunne tilbyde en endnu større software løsning end hidtil. Skyhost laver systemer for kundernes drift, og med Duett Økonomi tilbydes nu en total entreprise softwarepakke til eksisterende og nye kunder i Skandinavien»

Adm.direktør i Duett, Bjørnar Håkensmoen, sier: «Vi er imponert over bredden i Skyhost sine løsninger, som dekker mange ulike bransjer. Disse løsningene vil egne seg også for mange av Duetts kunder, og kompletterer Duett Økonomi på en god måte. Med oppkjøpet styrkes begge selskapene i Duett Software Group, og vi blir en større og enda mer slagkraftig enhet. Som softwareutviklere har vi mange av de samme fokusområdene, og vi ser fram til å få et enda større utviklings- og fagmiljø på tvers av landegrensene».

Om Skyhost

Selskapet ble stiftet i 2008. Skyhost har hovedkontor I Sabro udenfor Aarhus, 12 ansatte og over 2.500 kunder som totalt administrerer over 23.000 kjøretøy. Skyhost kombinerer jobb- og prosjektstyring, timeregistrering til lønn og fakturering, verktøystyring, kundeportal, dokumentasjon, GPS-sporing, kvalitetssikring og standardisering av rutiner i én og samme softwareløsning. Selskapet har en ledende posisjon i det danske markedet.

Om Duett

Duett AS har over 100 ansatte, med hovedkontor på Tynset, og avdelingskontorer i Folldal, Elverum og Stjørdal. Duett tilbyr skytjenester og økonomiløsninger. Duett Økonomi er en markedsledende løsning for regnskapsbransjen og deres kunder, samt flere tusen virksomheter med egen økonomiavdeling. Totalt har Duett Økonomi ca. 20.000 brukere, og det føres regnskap for mer enn 90.000 foretak i de fleste bransjer i privat sektor. Selskapet har en tydelig vekststrategi, både organisk og gjennom oppkjøp.

Om Accel-KKR

Dette er et teknoloigifokusert investeringsselskap, med hovedkontor i Menlo Park i USA, og kontorer ellers i Atlanta og London. De eier softwareselskaper både i USA, Sør-Amerika, Europa og Asia, med en kapital verdt mer enn 10 mrd. USD. Accel-KKR er aktive eiere som jobber for å styrke sine selskaper med videre vekst. De siste to årene er Accel-KKR kåret som et av de beste investeringsselskapene for gründerbedrifter.

Kontakt

For mer informasjon ta kontakt:
Bjørnar Håkensmoen, adm.dir. i Duett AS, mobil +47 959 86800
René Amstrup, direktør i Skyhost ApS, mobil +45 862 14000

Skyhost   |   Accel-KKR