fbpx

Eierskiftekurs

Vi tilbyr eierskiftekurs for deg som jobber med slike oppgaver. Kurset passer også for nye rådgivere som ønsker å tilby tjenester rundt eierskifte. Kurset tar for seg hele prosessen rundt eierskifte. Eierskifte i landbruket er et viktig fagfelt og krever spesiell kompetanse. Duett Økonomi Eierskifte er unikt på markedet, og gir faglig støtte og hjelp til hele prosessen rundt eierskifte.

Vi kjører dagskurs i eierskifte fra A – Å. På dissen kursene lærer du om best mulig kommunikasjon med kjøper, selger og deres ektefeller/samboere. På våre eierskiftekurs gjennomgår kvalitetssikring, verdivurdering, oppgjør, etteroppgjør og gaver, beskatning og dokumentavgift, samt kjøpekontrakter.

Du bruker egen PC med Duett Eierskifte installert, vi kjører et case.
NB! Dersom du ikke har erfaring med programmet fra før, anbefaler vi at du laster det ned i forkant.

Kurs i praktisk bruk

Vi tar fagtema etter framdrift i caset. Hovedvekt på familieeierskifte, men også markedssalg.
Lovverk Sk.l § 9.3, 9.7 og 9.13 m. flere.

  • Hvordan tenker vi på gifte – og samboere som kjøpere
  • Momentliste for selger og kjøpers situasjon Verdier landbruk og annen eiendom
  • Oppgjørsformer
  • Latent skatt, automatiske beregninger
  • Gave eller forskudd på arv
  • Automatisk gevinstberegningskalkyle
  • Automatisk kostpriskalkyle
  • Uskiftet bo, automatisk kalkyle
  • Dine egne spørsmål.

Kursdatoer

Datoer kommer

Antall deltakere 5 – 15 stk. 

Det gis kursbevis på 4 timer innen skatterett og 2 timer innen rettslære.

Les mer om eierskifte her.