Skip to main content

Duett tar samfunnsansvar

Bærekraft

Duett er en ansvarlig samfunnsaktør som selvsagt følger gjeldende lover og forskrifter. Vi streber dessuten etter å være en økonomisk bærekraftig bedrift som tar hensyn til fremtidige generasjoners behov og tar ansvar for både økonomiske, miljømessige og sosiale påvirkninger.

Helse, miljø og sikkerhet

Duett prioriterer et sunt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte i samsvar med nasjonale lover og regler. Vi bidrar dessuten med gode velferdsfasiliteter og oppmuntrer våre ansatte til å delta aktivt i våre ulike velferdsaktiviteter. Vi vil nemlig at våre medarbeidere skal ha det samme som vi tilbyr våre kunder: En bedre balanse mellom jobb og fritid.

Miljøfyrtårn

Vårt hovedkontor på Tynset har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden desember 2014. Dette innebærer at vi arbeider aktivt og systematisk med miljøtiltak i vår daglige drift.

Dette har flere positive aspekter for oss. Mange av våre kunder stiller krav om denne sertifiseringen til sine leverandører. Dessuten har sertifiseringen ført til forbedrede rutiner, som bidrar til at vi kan ta et enda større miljø- og samfunnsansvar.

Duett utarbeider årlige klima- og miljøregnskap samt handlingsplaner for miljøledelse, og vi gjennomfører resertifisering hvert tredje år.

Andre dokumenter

Navn Link
Åpenhetsloven - Redegjørelse 2023.06.30 Last ned PDF