Skip to main content

Årsoppgjør for Enkeltpersonforetak (ENK)

Kurset gir en praktisk innføring i årsoppgjør for ENK i Duett. Kurset er godt egnet for brukere av Duett Økonomi som skal føre årsoppgjør for første gang, eller ønsker en repetisjon før årets årsoppgjør. Målet er å lære hvordan man i praksis gjennomfører et årsoppgjør for enkeltpersonforetak i Duett.

Varighet: 2 timer

 

Innhold

Gjennomgang av årsoppgjør for enkeltpersonforetak

  • Bruk av Arbeidsliste Årsoppgjør
  • Næringsspesifikasjon og skattemelding


Målgruppe:
 Dette er et nybegynnerkurs og passer best for de som har liten eller ingen erfaring med bruk av årsoppgjørsfunksjonaliteten i Duett regnskapsprogram. Det er en klar fordel om deltakeren kjenner til den faglige delen av årsoppgjørsprosessen.

 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med 2 timer opplæring med konsulent. Det er anbefalt med opptil 5 deltakere samtidig.

Autorisasjon: Ingen.

 

Har du spørsmål, ta kontakt via e-post: support@duett.no eller telefon: 02331 / 62 48 26 00.

Priser

 
Beskrivelse Pris
1 deltaker (nettbasert opplæring) kr 3.000,- + mva
Flere deltakere kr 350,- + mva fra og med deltaker 2