Skip to main content

Årsoppgjør for selskap med deltakerfastsetting (ANS/DA)

Lær hvor viktig riktig bruk av kontoplan er for føring av selskap med deltakerfastsetting (ANS/DA).

Vi går også igjennom håndtering av endring av deltakere og oppløsning av selskap.

Varighet: 3 timer

 

Innhold

Forberedelse til årsoppgjøret

  • Rutiner

  • Generelle brukertips

  • Opprettelse av deltakere og riktig bruk av kontoplan


Målgruppe:
Dette er et nybegynnerkurs, og passer best for de som har liten eller ingen erfaring med bruk av årsoppgjørsfunksjonaliteten i Duett. Det er en forutsetning at deltakeren har faglig kompetanse innen regnskap for ANS/DA.

 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med 3 timer opplæring med konsulent, og hvordan timene fordeles avtales med konsulent. Det er anbefalt med opptil 5 deltakere samtidig.

Autorisasjon: Kurset gir 1,5 time Skatt-/avgiftsrett og 0,5 timer Annet.

 

Har du spørsmål, ta kontakt via e-post: support@duett.no eller telefon: 02331 / 62 48 26 00.

Priser

 
Beskrivelse Pris
1 deltaker (nettbasert opplæring) kr 4.500,- + mva
Flere deltakere kr 350,- + mva fra og med deltaker 2