Skip to main content

Duett regnskapsprogram - Faktura

Med få registreringer kan du utstede fakturaer som enkelt kan overføres til regnskapet. Her vil du bli kjent med grunnregistrene, som for eksempel kunder og varer. Deretter lærer du hvordan du registrerer og skriver ut fakturaer, og til slutt hvordan du bokfører fakturaene til regnskapet. Målet med kurset er at brukerne skal kunne sette opp Duett og gjennomføre fakturering på en enkel og effektiv måte.

 

Innhold

Forberedelse til årsoppgjøret

  • Gjennomgang av grunnregistre

  • Enkel fakturaregistrering

  • Utskrifter/Layout

  • Rapportmuligheter

  • Valg av forskjellige fakturaadresser

  • Sending av faktura på epost

  • Bokføring til regnskapetMålgruppe: Kurset passer for alle, da vi tilrettelegger innholdet etter ditt behov.

 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med opplæring med konsulent. Hvor mye tid som må settes av avhenger av behovet. Det kan kjøres opplæring for opptil 5 deltakere samtidig. Etter gjennomført kurs anbefaler vi at det settes av tid til egentrening.

 

Pris: Etter avtale.

 

Har du spørsmål, ta kontakt via e-post: support@duett.no eller telefon: 02331 / 62 48 26 00.