Skip to main content

Duett regnskapsprogram - Lønnsfunksjoner

Med Duett lønnsfunkjson får du en sømløs flyt av data mellom timeregistrering, lønn, regnskap, bank og innberetninger til det offentlige. Dette kurset viser lønnsfunksjonene i Duett. Hvordan dere setter opp en klient, og gjennomgang av en lønnskjøring fra A-Å i programmet.

Vi vil også demonstrere mulighetene som ligger i digital registrering av timer i Duett Time.

Etter kurset skal du være i stand til å vurdere hvilke klienter Duett Lønn passer for, og hva som skal til for å komme i gang med programmet.

 

Eksempler på temaer

Hvordan setter vi opp en klient i Duett Lønn?

 • Ansatteregister

 • Lønnsartregister

 • Fast lønn og trekk

 • Firmaoppsett og tilgangsstyringHvordan gjennomfører vi en lønnskjøring i Duett Lønn

 • Registrering av variable transaksjoner

 • Gjennomføring av lønnskjøring

 • Utbetaling av lønn

 • Lønnsslipper

 • Bokføring

 • A-melding/terminoppgave og betalingAvstemming og kontroll

 • Automatisk avvikskontroll

 • Handlingssenter og varslingerDuett Time

 • Oppsett timebruker

 • Hvordan kan den ansatte registrere timer på mobil

 • Hvordan kan timeadministrator kontrollere timerDuett Reise

 • Oppsett reisebruker

 • Registrere reise på mobil

 • Kontrollere av reiserHar du spørsmål, ta kontakt via e-post: support@duett.no eller telefon: 02331 / 62 48 26 00.

Priser

Beskrivelse Pris
1 deltaker per kursdag kr 15.000,- + mva
Flere deltakere kr 350,- + mva fra og med deltaker 2
I tillegg kommer reisekostnader