Skip to main content

Grunnleggende bruk av Duett regnskapsprogram

Grunnkurs er kurset for deg som skal ta i bruk eller nettopp har tatt i bruk Duett. Kurset gir deg en oversiktlig innføring i grunnregistre og bruken av de mest brukte rutinene ved føring av regnskap. Etter kurset skal deltakerne være i stand til å bruke basisfunksjonene i Duett til daglige regnskapsrutiner.

 

Varighet: 5 timer + 30 min video

 

Innhold

 • Video

 • Komme i gang med Duett Økonomi

 • Bruk av veiviser

 • Bilagsregistrering

 • Inntekstflyt

  • Fakturering

  • Bank

 • Kostnadsflyt

  • Automatisk bokføring

  • Konteringsoppsett

  • Attestasjon og betaling

 • Handlingssenter

 • RapporteringMålgruppe: Deltagerne bør ha en viss kjennskap til regnskapsføring, men trenger ingen kjennskap til Duett regnskapsprogram.

 

Gjennomføring

Kurset starter med at deltakeren ser igjennom en ca 30 min video før det videre gjennomføres 5 timer opplæring med konsulent. Timene fordeles etter nærmere avtale mellom kunde og konsulent for å få en best mulig opplæring. Prisen inkluderer kursdokumentasjon

 

Har du spørsmål, ta kontakt via e-post: support@duett.no eller telefon: 02331 / 62 48 26 00.

Priser

Beskrivelse Pris
1 deltaker (nettbasert opplæring) kr 7.500,- + mva
Flere deltakere kr 350,- + mva fra og med deltaker 2