Skip to main content

Kurs i Duett regnskapsprogram - eget tema

Vi ser at mange kontorer har behov for en oppdatering på ulike tema, og på grunn av en hektisk hverdag blir ikke dette prioritert. Vi ønsker å tilby en kursdag med konsulent der hvor dere velger ut de tema dere ser at det er behov for oppdatering på.

 

Eksempler på temaer

 • Hvordan kan vi produsere løpende oppdatert regnskap i Duett Økonomi?

 • Duett Bilagskontroll

 • Kostnadsflyt

 • Inntektsflyt

 • Rapportering og analyse

 • Duett Lønn

 • Duett Time

 • Duett ReiseOppsett av løsninger i Duett regnskapsprogram

Vi vil på grunnlag av de valgte tema se på hvordan løsningen må settes opp i Duett

 • Bruk av veivisere

 • Kontroll av registeret

 • BrukerstyringerBruk av Duett regnskapsprogram

Vi vil vektlegge bruk av Duett regnskapsprogram på web. Vi ser på også på hvordan samspillet med kontorets kunder gjennomføres på best mulig måte.

 • Handlingssenter

 • Attestasjon

 • Effektiv betalingstjenesterKundeportalen

 • Opprettelse og administrasjon av brukere

 • Hvor finner vi informasjon?Har du spørsmål, ta kontakt via e-post: support@duett.no eller telefon: 02331 / 62 48 26 00.

Priser

Beskrivelse Pris
1 deltaker per kursdag kr 15.000,- + mva
Flere deltakere kr 350,- + mva fra og med deltaker 2
I tillegg kommer reisekostnader