Skip to main content
Duett-regnskapsprogram-api-integrasjon-ikon-primaer-negativ-1

Bli integrasjonspartner med Duett regnskapsprogram

Duett tilbyr et REST API for integrasjon av eksterne applikasjoner med Duett regnskapsprogram. Funksjonaliteten du ønsker å tilby må være i tråd med Duett AS sin strategiske plan og kundenes etterspørsel etter ny funksjonalitet. Hvis du ønsker å bli integrasjonspartner, følg nedenstående prosessbeskrivelse.

01 Muligheter

Les API dokumentasjonen i Swagger testmiljø

Mer informasjon ligger på GitHub

Søk om tilgang til test/demomiljø: Fyll ut skjema 

Se endringslogg i API'et på GitHub

02 Tilgang til testmiljø

Informasjon om prosess (se prosess lenger ned på siden)

Les API dokumentasjonen - Swagger produksjonsmiljø

03 Kommersiell håndtering

Din integrasjon presenteres på vår markedsplass

Duett AS presenteres på din hjemmeside

Prosessmodell for integrasjonspartnere

Her er en prosessmodell for integrasjonspartnere som ønsker å rulle ut på Duett sin markedsplass. Ta kontakt for mer informasjon.

duett-regnskapsprogram-prosessmodell-api-integrasjoner