Skip to main content

Årsoppgjør AS

Toveis-integrasjon som henter saldobalanse, transaksjoner, bildevedlegg og driftsmidler fra Duett til Maestro Årsoppgjør.

Besøk hjemmesiden

Maestro er et komplett skybasert årsoppgjørssystem som er rigget for ny skattemelding.  Maestro Årsoppgjør leverer ligningspapirer, skatteberegning, balanse, resultat og noter. I tillegg kan du bruke Maestro sin egen modul for å dokumentere og avstemme balansen for klargjøring av selve årsoppgjøret.

Toveis-integrasjon som henter saldobalanse, transaksjoner, bildevedlegg og driftsmidler fra Duett til Maestro Årsoppgjør. Årsoppgjørsposteringer hentes sømløst som regnskapsbilag i Duett.

Hva kan denne integrasjonen gjøre?

  • Integrasjonen henter saldobalanse og transaksjoner fra Duett Økonomi slik at du kan drille deg ned på transaksjonsnivå.

  • Henter bildevedlegg slik at du kan se på disse direkte i saldobalansen samt smidig kombinere årsoppgjør med Maestro sin avstemmingsmodul.

  • Bruker du Duett sitt driftsmiddelkarotek henter vi også disse sømløst slik at du sparer tid på manuelle oppgaver.

  • Årsoppgjørsposteringer hentes inn i Duett som regnskapsbilag.

Passer denne integrasjonen for meg?

Denne integrasjonen passer for alle som bruker Duett som regnskapssystem og Maestro Årsoppgjør for årsoppgjør og/eller avstemming og dokumentasjon

Hvordan kommer jeg i gang?

Integrasjonen bestilles i Duett Økonomi – Innstillinger – Firmaoppsett integrasjoner. Har du ikke lisens på Maestro Årsoppgjør, bestilles den hos Maestro. Bruk av Maestro Årsoppgjør faktureres direkte fra Maestro Soft AS.

Integrasjonspartner

Maestro Soft AS

Besøk hjemmesiden

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med oss via e-post.

Kontakt

Les mer om Maestro Årsoppgjør her: https://maestro.no/

Les mer om Maestro sin avstemmingsmodul her: https://maestro.no/avstemming-sky/

Se Maestro Hjelpesenter