Skip to main content
Duett-regnskapsprogram-timeregistrering

Et regnskapsprogram som gjør timeregistrering enkelt

Med Duett-appen kan du føre timer når og hvor som helst. Den automatiserte timeregistreringen sparer deg for verdifull tid og gir de ansatte mer fleksibilitet. Ved å gjøre timeføringen enkel for de ansatte, får du til enhver tid oppdatert oversikt over pågående prosjekter og korrekt grunnlag for lønn og fakturering.


Registrer timer forløpende

Regnskapsprogrammet har en app som gjør det enkelt for alle medarbeidere å registrere timer fortløpende. Dette bidrar til å redusere risikoen for å glemme verdifulle timer og sikrer nøyaktig tidsregistrering.

Registrerte timer klargjort for fakturering

Du kan summere og overføre timer automatisk til fakturaer for hver kunde. Prissettingen kan styres basert på hvem som har utført jobben, hvilken type jobb som er gjort, eller i henhold til avtalt pris med kunden.

Et timeregister til lønnsberegning

De ansatte kan angi hvilken type timer som er jobbet, for eksempel normaltid eller overtid, direkte i timeregistreringen. Dette gjør det enklere for deg som arbeidsgiver å ha alt samlet i én timeregistrering, uten behov for separate timelister til lønnsberegning.

Flere relevante funksjoner

Reelle arbeidstimer

Hvis du har flere timeregistreringer per dag, viser appen deg også gjenstående timer opp til normalarbeidstid.

 

Utgifter i forbindelse med timer

Man kan registrere utlegg som for eksempel reiseutgifter, materialkostnader eller andre relevante utgifter. Dette gir en mer fullstendig oversikt over arbeidet som er utført og eventuelle tilleggsutgifter knyttet til prosjektene.

Kostnadskontroll på prosjekter

Registrerte timer gir deg et godt grunnlag for oppfølging av de ansatte og kostnadsstyring av prosjekter. Du får god oversikt over inntekter, kostnader og timer på aktive prosjekter gjennom den interaktive prosjektanalysen.

Forenklet lønnsutbetaling

Ved å bruke registrerte timer som grunnlag for lønn, forenkler du prosessen med lønnsutbetaling og sikrer korrekt beregning av ansattes lønn basert på utførte timer. Du kan dermed spare tid og unngå feil ved å ha alt samlet på ett sted.

Ofte stilte spørsmål om Duett

Er det en app?

Ja, med Duett regnskapsprogram så følger det med en egen app som gjør at du kan gjøre det meste der du er.

Er det mulighet for integrasjoner i Duett?

Ja. I Duett er det et åpent API som gjør det enkelt å integrere mot andre systemer. Det er allerede laget en rekke integrasjoner som du finner her.

Er det en god oversikt på ubetalte fakturaer?

Ja. I regnskapsprogrammet er det veldig enkelt å få oversikt over ubetalte fakturaer. Når du er inne i Duett så finnes det et eget forfallsregister som automatisk viser alle ubetalte fakturaer. Fra der er det bare å klikke seg inn og gjøre nødvendige valg.

Er det enkelt å lage en faktura? met

Ja. I regnskapsprogrammet har du tilgang til fakturasenteret hvor du får full oversikt på alle fakturaer, krediteringer, mulighet til å redigere og sende fakturaer. I fakturasenteret har du også mulighet til å sette opp tilbud, sette opp ordre(r) og oversikt på ordrebekreftelser.

Er det et godt varslingssystem i regnskapsprogrammet?

I regnskapsprogrammet kan du velge om du vil ha varsler på SMS, på e-post eller i appen. Da får du automatisk beskjed når det er oppgaver du må gjøre, slik som å attestere inngående fakturaer.

Er det mulig å lage egne betalingsplaner?

Ja, når du attesterer inngående fakturaer kan du velge å dele opp betalingen i flere rater. Velg antall rater og hvor ofte du vil betale. Når du godkjenner betalingsplanen sendes alle ratene til banken for betaling på angitte datoer.

Hvordan oppretter man en rapport?

Duett regnskapsprogram har mange rapportmuligheter, og det er flere ferdige rapport-maler du kan benytte. Du starter gjerne med en standardrapport, som du enkelt tilpasser slik du ønsker. Du kan også eksportere rapporter til Excel eller PDF.

Kan man kommunisere/chatte med andre i regnskapsprogrammet?

I Duett regnskapsprogram er det enkelt å kommunisere. Chatteboblen er lett tilgjengelig i toppmenyen, og du kan velge hvilken type melding du vil sende, enten det er en en-til-en-chat, en gruppechat eller en melding til forhåndsdefinerte grupper.

Meldingssystemet har egne varsler, slik at mottakerne får beskjed om at det er en melding til dem i regnskapsprogrammet. Alle tidligere sendte meldinger finnes i meldingsarkivet, slik at du alltid har en god oversikt over viktig informasjon om regnskapet ditt.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende Duett.