Automatisert flyt

Duett Økonomi har en automatisert flyt av bilag og betalinger som er unik. Som regnskapsfører sparer du mye tid. På Duett MinSide gir du kundene dine et oppdatert regnskap tilpasset deres behov. Der finner de alt på ett sted og får et godt styringsverktøy for sin bedrift.

Automatisert flyt

Automatisert flyt passer utmerket for regnskapsførere og deres kunder, eller for bedrifter med egen økonomiavdeling. Konseptet er basert på EHF-fakturaer. Inngående fakturaer i andre formater tolkes og konverteres til EHF. Regnskapsfører sørger for oppsettet og intelligensen i løsningen. Ut fra firmaets behov for oppfølging, bestemmes detaljeringsgraden for inntekter og kostnader.

Intelligens ned på varelinjenivå – raskt å komme i gang

Alle inngående fakturaer bokføres med en forslagskonto, så du kommer raskt i gang. Intelligensen i oppsettet bygger du fortløpende. Konteringen spesifiseres på leverandørnivå og ved behov helt ned på varelinjenivå. Konteringsoppsettene kan lagres på klientnivå eller på tvers av klienter for hele regnskapskontoret. En faktura fra ny leverandør blir derfor bokført korrekt og detaljert, hvis det finnes et oppsett på regnskapskontornivå for denne leverandøren.

Fordeler for daglig leder / attestant

På MinSide får attestanten opp sine inngående fakturaer til godkjenning og betaling via mobil, nettbrett eller pc. Det kan settes opp attestasjonsflyt for firmaer med flere attestanter. Firmaet slipper håndtering av papirbilag og manuell registrering i nettbank. MinSide-bruker har kunden full oversikt over regnskap, resultat og reskontro i nåtid, og kommende inn- og utbetalinger de neste tre ukene. Bedre oversikt gjør det lettere for leder å ta de riktige beslutningene.

Fordeler for regnskapsfører

Med automatisert bokføring slipper du å stresse for å være «ajour». Inngående fakturaer mottas, bokføres, attesteres og betales uten at du må inn og gjøre noe. Du har likevel full kontroll på konteringen og kvaliteten på hvert regnskap. Når det passer for deg, sjekker du konteringsoppsettet på de bokførte og attesterte fakturaene. Du kan enkelt endre bokførte bilag og konteringsoppsett, slik at alt blir helt korrekt. Du vil bruke mindre tid på manuell registrering, og får dermed frigjort tid.

Duett Økonomi har en automatisert flyt av bilag og betalinger som er helt unik. Over 90.000 norske regnskap føres i Duett Økonomi.