Skip to main content
Duett-regnskapsprogram-automasjon-ikon-primaer-negativ

Et regnskapsprogram som alltid er oppdatert

Duett tilbyr en unik flyt av bilag og betalinger, som er til stor fordel både for deg som bruker og for regnskapsføreren. Denne automatiseringen reduserer behovet for manuelt arbeid, og sørger for at regnskapet ditt alltid er oppdatert.

Automatisert flyt

Duetts automatiserte arbeidsflyt forenkler samarbeidet mellom regnskapsføreren og deg som oppdragsgiver eller mellom din bedrift og økonomiavdelingen. Inngående og utgående fakturaer kan bli bokført automatisk og bli kontrollert på varelinjenivå.

Regnskapsføreren kan tilpasse automatiseringen etter deres behov i samarbeid med oss. Dermed får din bedrift et skreddersydd kontrollsenter med akkurat de funksjonene som er nødvendige.

Duett sørger for løpende innsamling av informasjon til årsoppgjøret, noe som gjør det enklere å levere alt korrekt og i tide.

Intelligens ned på varelinjenivå basert på EHF-fakturaer

Automatiseringen i Duett er basert på EHF-fakturaer, som er stadig mer vanlig. Men fakturaer i andre formater kan tolkes og konverteres til elektronisk format. Alle inngående fakturaer blir bokført med en foreslått konto, slik at du kommer raskt i gang.

Konteringen kan spesifiseres på leverandørnivå og til og med på varelinjenivå om nødvendig. Dette betyr at en faktura fra en ny leverandør blir bokført på riktig måte og med detaljer, så lenge det er en konfigurasjon for denne leverandøren på regnskapskontonivå. Eventuelle unntak håndteres manuelt, men kan automatiseres for fremtiden hvis det er ønskelig.

Effektiv håndtering av faktura for attestant

I kontrollsenteret får riktig attestant en oversikt over alle inngående fakturaer som trenger godkjenning og betaling. Du kan få tilgang til denne oversikten via mobil, nettbrett eller PC, noe som gjør det enkelt å behandle fakturaer uavhengig av hvor du befinner deg.

Du kan også sette opp en attestasjonsflyt for firmaer med flere attestanter, slik at fakturaene går gjennom riktig godkjenningsprosess. Dette bidrar til effektiv håndtering av fakturaene og eliminerer behovet for papirbilag og manuell registrering i nettbanken.

Via kontrollsenteret får du som leder full oversikt over regnskap, resultat og reskontro i sanntid. Du kan dessuten se kommende inn- og utbetalinger for de neste tre ukene, og får dermed en oversikt som gjør det enklere å ta gode økonomiske beslutninger.

Regnskapsfører bruker mindre tid på manuell registrering

Inngående fakturaer blir mottatt, bokført, attestert og betalt uten behov for manuelt arbeid. Til tross for automatiseringen har du fortsatt full kontroll over kontering og kvalitet i regnskapet. Du kan når som helst sjekke konteringsoppsettet for de bokførte og attesterte fakturaene. Om nødvendig kan du enkelt endre bokførte bilag og konteringsoppsett for å sikre nøyaktighet.

Dette betyr at du bruker mindre tid på manuell registrering og frigjør tid til viktigere oppgaver. Du kan også lagre oppsettet på klientnivå eller på tvers av klienter for hele regnskapskontoret, slik at du kan effektivisere arbeidsprosessen ytterligere.

Duett sørger for løpende innsamling av informasjon til årsoppgjøret, noe som gjør det enklere å levere alt korrekt og i tide.

Flere relevante funksjoner

Automatisk godkjenning

I samarbeid med regnskapsføreren din kan du sette opp egne regler for automatisk godkjenning og bokføring av inngående fakturaer. Regnskapsfører kan hele tiden kontrollere konteringer og gi gode råd. Ved å automatisere prosessen, reduseres også risikoen for menneskelige feil.

Oppdaterte OCR-innbetalinger

Duett har en automatisk funksjon som henter og oppdaterer OCR-innbetalinger fra kundene dine. Dette betyr at betalinger som kommer inn med OCR-referanse automatisk identifiseres og oppdateres i systemet.

Import av transaksjoner

I Duett finner du praktiske funksjoner for import av transaksjoner fra andre systemer, og ferdige integrasjoner mot flere nyttige fagsystemer. Dette gjør det enkelt å samle og organisere alle dine økonomiske data på ett sted, og gir deg en sømløs og effektiv arbeidsflyt.

Automatisk kryssreferanse

Automatiske korreksjonsbilag og opprinnelige bilag vil bli koblet sammen ved hjelp av en automatisk kryssreferanse som viser sammenhengen mellom dem.

Automatisk reversering

Hvis perioden er lukket og mva.-oppgaven er levert, kan du fortsatt korrigere på samme måte. Da vil Duett automatisk reversere den opprinnelige posteringen og generere et korreksjonsbilag i en ny periode.

Filter og snarveier

Fra bilagsregistreringen har du raske skjermoppslag. Du kan slå opp i reskontro, hovedbok eller søke i andre registre og rapporter – uten å lukke bilagsregistreringsbildet.

Ofte stilte spørsmål om Duett

Er det en app?

Ja, med Duett regnskapsprogram så følger det med en egen app som gjør at du kan gjøre det meste der du er.

Er det mulighet for integrasjoner i Duett?

Ja. I Duett er det et åpent API som gjør det enkelt å integrere mot andre systemer. Det er allerede laget en rekke integrasjoner som du finner her.

Er det en god oversikt på ubetalte fakturaer?

Ja. I regnskapsprogrammet er det veldig enkelt å få oversikt over ubetalte fakturaer. Når du er inne i Duett så finnes det et eget forfallsregister som automatisk viser alle ubetalte fakturaer. Fra der er det bare å klikke seg inn og gjøre nødvendige valg.

Er det enkelt å lage en faktura?

Ja. I regnskapsprogrammet har du tilgang til fakturasenteret hvor du får full oversikt på alle fakturaer, krediteringer, mulighet til å redigere og sende fakturaer. I fakturasenteret har du også mulighet til å sette opp tilbud, sette opp ordre(r) og oversikt på ordrebekreftelser.

Er det et godt varslingssystem i regnskapsprogrammet?

I regnskapsprogrammet kan du velge om du vil ha varsler på SMS, på e-post eller i appen. Da får du automatisk beskjed når det er oppgaver du må gjøre, slik som å attestere inngående fakturaer.

Er det mulig å lage egne betalingsplaner?

Ja, når du attesterer inngående fakturaer kan du velge å dele opp betalingen i flere rater. Velg antall rater og hvor ofte du vil betale. Når du godkjenner betalingsplanen sendes alle ratene til banken for betaling på angitte datoer.

Hvordan oppretter man en rapport?

Duett regnskapsprogram har mange rapportmuligheter, og det er flere ferdige rapport-maler du kan benytte. Du starter gjerne med en standardrapport, som du enkelt tilpasser slik du ønsker. Du kan også eksportere rapporter til Excel eller PDF.

Kan man kommunisere/chatte med andre i regnskapsprogrammet?

I Duett regnskapsprogram er det enkelt å kommunisere. Chatteboblen er lett tilgjengelig i toppmenyen, og du kan velge hvilken type melding du vil sende, enten det er en en-til-en-chat, en gruppechat eller en melding til forhåndsdefinerte grupper.

Meldingssystemet har egne varsler, slik at mottakerne får beskjed om at det er en melding til dem i regnskapsprogrammet. Alle tidligere sendte meldinger finnes i meldingsarkivet, slik at du alltid har en god oversikt over viktig informasjon om regnskapet ditt.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende Duett.