Attestasjon og betaling

Duett MinSide attestasjon og betaling gjør hverdagen enklere! Du får samlet alle regningene dine på ett sted, ferdig utfylt med KID-nummer og andre detaljer. Du godkjenner dem for betaling med et par klikk, og bruker BankID for sikker autentisering. Både du og regnskapsfører sparer tid på dette.

Se vår produktvideo her:

Vi anbefaler e-fakturaer i EHF-formatet. De sendes rett fra leverandøren inn i ditt regnskap.  Ingen håndtering av papir, ingen skanning eller manuell registrering. De fleste leverandører kan i dag sende EHF-fakturaer. Du bør be leverandørene dine gjøre det (eller få regnskapsfører til å hjelpe deg med det).

Lever bilagene til en e-postadresse

Hva med bilagene som kommer på andre måter? Regnskapsfører kan gi deg en egen e-postadresse beregnet på bilagsmottak. Får du fakturaer på e-post, videresender du disse hit. Papirfakturaer kan skannes og videresendes til denne e-postadressen. Kvitteringer og mindre bilag kan du ta mobilbilder av og sende til samme adresse. På den måten blir alle bilag elektroniske. Du slipper å samle, levere og arkivere papirbilag.

Godkjenning på nett

Når dine inngående fakturaer er levert elektronisk, vil regnskapsfører sørge for at du får tilgang til dem i Duett MinSide. Her ser du alle fakturaer, og kan sjekke dem nøye. Du kan også kommentere fakturaene eller legge på avdeling og prosjekt for å gi regnskapsfører mer informasjon. Du kan endre betalingsdato og beløp eller lage en betalingsplan (delbetaling), dersom du har avtalt det med leverandøren. Du kan også viderefakturere innkjøpet til kunder og reklamere på fakturaen til leverandøren. Fakturaen kan ved behov sendes til flere hos deg for godkjenning. Til slutt velger du «godkjenn og legg til betaling». Regnskapsfører får beskjed om at du har godkjent fakturaen, og ser eventuelle kommentarer og endringer du har lagt inn.

Betaling

Når du har godkjent fakturaer på Duett MinSide, vil de vises i en egen arkfane «til betaling». Siste trinn i prosessen er å velge «legg til betaling». Da vil fakturaene bli betalt på angitt betalingsdato og med angitt beløp, såfremt det er dekning på konto. Du bruker BankID for å identifisere deg i denne prosessen. Eventuelle endringer etter oversending til bank gjør du i Duett MinSide.

Lettvint og sikkert for deg og regnskapsfører

Vår løsning for attestasjon og betaling er enkel og sikker. Ved å godkjenne og betale fakturaene elektronisk, sparer både du og regnskapsfører tid. Du slipper å legge inn betalingene manuelt i nettbanken din, og regnskapsfører slipper å registrere betalingene manuelt etterpå. Du har fortsatt full kontroll på bankkontoen din, og du kan enkelt finne igjen fakturaer etterpå i Duett MinSide.

Produktinformasjon

Duett MinSide attestasjon og betaling

Attestasjon og betaling inngår i Duett MinSide, og er en vesentlig del av konseptet for automatisering og digitalisering. Inngående fakturaer sendes automatisk på flyt til aktuelle attestanter, som godkjenner for betaling. Utbetalingene bokføres automatisk når de er gjennomført i bank.

Endring av betalingsdetaljer

Attestanten vil ha mulighet for å endre både beløp til betaling og betalingsdato på fakturaen. Det kan settes opp en betalingsplan ved avtalt delbetaling. Endring av beløp kan være aktuelt hvis det er avtalt kreditnota på deler av beløpet. Fakturaen vil uansett bli bokført med opprinnelig beløp ihht. god regnskapsskikk.

Viderefakturering og reklamasjon

Hvis fakturaen skal viderefaktureres, kan dette gjøres fra attestasjonsbildet. Her velges hvilke varelinjer som ønskes viderefakturert, til hvilken kunde. En faktura med flere varelinjer kan dermed splittes i viderefaktureringen til ulike kunder. Her vil leverandørens varenummer bli benyttet som utgangspunkt. Det kan legges på et påslag. Den utgående fakturaen kan redigeres på vanlig måte før sending, eller lagres for senere ferdigstilling.

Bilagsregisteret er utgangspunkt

Forutsetningen for å kunne sende noe ut på attestasjon er at fakturaen er bokført i Bilagsregisteret. Dette er ulikt mange andre attestasjonsløsninger. Fakturaen kan bokføres automatisk med konteringsforslag, og går deretter ut til attestasjon. Duett Økonomi har en unik rettefunksjon, der bilag i åpne perioder kan korrigeres uten reversering og produksjon av korreksjonsbilag. Slik kan du enkelt gjøre eventuelle nødvendige endringer i konteringen etter at fakturaen er attestert, kommentert og gjerne også betalt.

Duett Bilagsbilder

Duett Bilagsbilder med bildearkiv er en standard del av bilagsregisteret. Her knyttes bilder av bilagene opp mot transaksjonen i bilagsregisteret. Ved automatisk bokføring av EHF-fakturaer vil bilagsbilder kunne brukes på kontantkvitteringer, andre småbilag og eventuelle inngående fakturaer som ikke kan tolkes fra PDF til EHF. Ved behov kan også slike bilag legges til attestasjon.

Alle typer inngående fakturaer

Attestasjon kan brukes for inngående fakturaer som kommer via AutoTrans (EHF), direkte fra leverandør som PDF eller skannet fra papirbilag. Med tolking vil inngående PDF-fakturaer konverteres til EHF-formatet, slik at automatisk bokføring kan benyttes. Attestanten kan også laste opp fakturabilder på MinSide.

Duett har fokus på samspill direkte med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!