fbpx

Fakturering

Fakturering i Duett MinSide er enkelt og brukervennlig. Bruk pc, nettbrett eller telefon, og send fakturaen så fort jobben er gjort eller produktene levert. Du kan sende e-fakturaer, PDF-fakturaer via e-post eller skrive dem ut. Bruk av e-faktura (EHF) er gratis i Duett MinSide.

Se en demonstrasjon i vår produktvideo:

Enkel veiviser

Fakturabildet er delt i 3, og hjelper deg raskt gjennom faktureringsprosessen.

  1. Du starter med å angi hvilken kunde som skal faktureres. Er det en ny kunde som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, kan du hente organisasjonsnummer, riktig navn og adresse derfra.
  2. Deretter velger du hvilke varer som skal faktureres. Du kan overstyre antall og pris, og legge inn rabatt. Du ser beregnet beløp + eventuell mva. i bildet.
  3. Til slutt velger du hvordan fakturaen skal sendes, angir kontaktpersoner og sender fakturaen.

MinSide oppfordrer til bruk av e-faktura

For fakturering mellom næringsdrivende anbefales e-faktura i EHF-formatet. Dette er standarden som nå brukes i det offentlige og privat næringsliv. Duett MinSide inneholder alt du trenger for å sende e-fakturaer. Systemet varsler deg hvis kunden kan motta e-faktura. En e-faktura er maskinlesbar, og sendes direkte fra din Duett MinSide til mottakerens økonomisystem. Både du og kunden din sparer tid og penger. Fakturaen vil være tilgjengelig hos mottaker umiddelbart, slik at den kan betales på forfall.

Du kan legge med vedlegg til faktura

I Duett MinSide kan du legge med vedlegg til fakturaen dersom du har behov for det. Du laster enkelt opp vedlegget, og det blir lagret sammen med fakturaen i systemet. Du vil senere kunne se vedlegget, og vet at kunden har mottatt det.

Automatisk bokføring av faktura

Når du har sendt fakturaen, blir den automatisk bokført i regnskapet. Fakturadato styrer hvilken periode den føres på. Du kan umiddelbart etter utsending få oppdaterte oversikter over omsetning og utestående fordringer på Duett MinSide.

 

Duett har fokus på samspill med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!