Fakturering

Fakturering gjøres i Duett-appen eller på Duett MinSide. Appen finner kunder i nærheten via GPS, og du kan skanne strekkoder for å legge inn varer. Du kan sende EHF-faktura, PDF-faktura via e-post, eFaktura til Vipps/privat nettbank eller skrive dem ut.

Det er noen forskjeller mellom fakturering i appen og i MinSide. Informasjonen nedenfor viser fakturering i MinSide.

Enkel eller mer avansert fakturering

Du kan opprette en ny faktura enkelt. Velg kunde, varer og send fakturaen. Har du fått en ny kunde som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, kan du hente organisasjonsnummer, riktig navn og adresse derfra.

Du kan kopiere fakturaer som er sendt før, eller lage maler for fakturaer du ofte gjentar. I massefaktureringen kan du bruke formler og vilkår som løser mer avanserte behov.

MinSide oppfordrer til bruk av elektronisk faktura

For fakturering mellom næringsdrivende anbefales elektronisk faktura i EHF-formatet. Dette er standarden som brukes i det offentlige og privat næringsliv. Duett MinSide inneholder alt du trenger for å sende elektroniske fakturaer. Systemet varsler deg hvis kunden kan motta elektronisk faktura. En elektronisk faktura er maskinlesbar, og sendes direkte fra din Duett MinSide til mottakerens økonomisystem. Både du og kunden din sparer tid og penger. Fakturaen vil være tilgjengelig hos mottaker umiddelbart, slik at den kan betales på forfall.

Du kan legge med vedlegg til faktura

I Duett MinSide kan du legge med vedlegg til fakturaen dersom du har behov for det. Du laster enkelt opp vedlegget, og det blir lagret sammen med fakturaen i systemet. Du vil senere kunne se vedlegget, og vet at kunden har mottatt det.

Automatisk bokføring av faktura

Når du har sendt fakturaen, blir den automatisk bokført i regnskapet. Fakturadato styrer hvilken periode den føres på. Du kan umiddelbart etter utsending få oppdaterte oversikter over omsetning og utestående fordringer på Duett MinSide.

Betalingspåminnelser og purringer

Du kan sende betalingspåminnelser på e-post eller SMS. Hjelper ikke det, kan du fra MinSide oversende fakturaer til Svea for videre purring og inndriving. Automatisk purring via Svea er også mulig. Tjenesten er gratis og kan brukes når du fakturerer med KID-nummer.

Mer informasjon om Duett MinSide.

Duett har fokus på samspill med kundene.
Ta en Duett med oss, så får du smarte løsninger som effektiviserer hverdagen!