Skip to main content

Etiske retningslinjer

Kloke beslutninger i hverdagen

Våre etiske retningslinjer skal være en veiledning for å ta kloke beslutninger i hverdagen til det beste for selskapet. Alle ansatte skal følge disse retningslinjene for å sikre at vi behandler kunder, samarbeidspartnere og hverandre med integritet og respekt.

Selskapet legger stor vekt på integritet, redelighet, ærlighet og åpenhet i alle våre aktiviteter. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter, regler og rutiner som er gjeldende for Duett AS sin virksomhet. Det innebærer også at alle skal forholde seg lojalt til de vedtak som er truffet.