Skip to main content
Duett regnskapsprogram bilag

Duetts regnskapsprogram sørger for enkel behandling av bilag

Duett tilbyr en praktisk løsning for automatisk håndtering av bilag, som gir store fordeler både for deg som bruker og for regnskapsføreren din. Løsningen reduserer behovet for manuelt arbeid, noe som forenkler attesteringen og sikrer at regnskapet ditt alltid er oppdatert.

Automatisk bilagsføring

Duett sikrer en effektiv behandling av både digitale og manuelle transaksjoner. Du kan enkelt skanne papirbilag, tolke PDF-fakturaer og importere EHF-fakturaer direkte. I tillegg kan du benytte en dedikert e-postadresse for automatisk mottak av bilag. Dette gir svært effektiv bilagshåndtering, slik at du kan spare tid og ha full kontroll over dokumentasjonen din.

Enklere attestasjon på mobil og web

Du kan enkelt attestere fakturaer via kontrollsenteret ditt, enten på nettbrett, mobil eller PC. En eller flere attestanter kan godkjenne fakturaen før den sendes automatisk til banken for betaling på forfallsdatoen og blir bokført i regnskapet.

Lagring av IBAN- og SWIFT

Attestasjon og betaling av utenlandske fakturaer er like enkelt som i NOK takket være lagring av korrekte IBAN- og SWIFT-numre for leverandøren. Duett sørger for automatisk henting av riktig valutakurs, slik at betalingen blir bokført med riktig beløp i NOK, inkludert eventuelle gebyrer og valutatap/-gevinst.

Store fordeler for regnskapsfører

Bilagsbehandling er en viktig del av regnskapsførerens arbeid, og effektivitet er helt avgjørende. Vi har utviklet Duett i tett samarbeid med regnskapsførere for å kunne tilby rasjonelle og tidsbesparende løsninger. Gjennom vår årelange dialog har vi utviklet en rekke funksjoner som reduserer behovet for manuelt arbeid, slik at regnskapsføreren kan bruke mer tid på verdiskapende oppgaver.

Korreksjon av bokførte bilag

Duett har en enkel og brukervennlig rettefunksjon som gjør korrigering av bokførte bilag til en lek! Du kan enkelt hente opp et bilag for korreksjon direkte fra registreringsbildet. Så lenge perioden er åpen og du ikke har levert mva.-oppgaven, blir korreksjonen oppdatert direkte på bilaget uten behov for reversering eller manuelle korreksjonsbilag.

Smartfunksjon som skiller bilagstyper

Duett bruker bilagsarter for å skille mellom ulike typer bilag, for eksempel fakturaer, betalinger og andre typer transaksjoner. Når du har angitt bilagsart vil systemet automatisk vise riktig type konto i søkefeltet, enten det er en hovedbokskonto, en kundereskontro eller en leverandørreskontro.

Import av elektroniske bilag

Duett tilbyr en helautomatisk løsning for håndtering av inngående EHF-fakturaer. Når denne funksjonen er aktivert, blir EHF-fakturaer automatisk mottatt, bokført og klargjort for attestering. Papirfakturaer kan skannes og konverteres til PDF-format, som enkelt kan gjøres om til EHF-format ved hjelp av maskinell tolkning.

Bilder av fakturaer og andre digitale bilag vises tydelig i ulike rapporter og oppslag, både i kontrollsenteret og bilagsregisteret. Duett er dessuten godt tilrettelagt for import fra andre økonomi- og fakturasystemer, og har en innebygget fleksibel veiviser som hjelper deg med overgangen.

Flere relevante funksjoner

Automatisk godkjenning

I samarbeid med regnskapsføreren din kan du sette opp egne regler for automatisk godkjenning og bokføring av inngående fakturaer. Regnskapsfører kan hele tiden kontrollere konteringer og gi gode råd. Ved å automatisere prosessen, reduseres også risikoen for menneskelige feil.

Oppdaterte OCR-innbetalinger

Duett har en automatisk funksjon som henter og oppdaterer OCR-innbetalinger fra kundene dine. Dette betyr at innbetalinger med KID-nummer automatisk identifiseres og oppdateres i systemet.

Import av transaksjoner

I Duett finner du praktiske funksjoner for import av transaksjoner fra andre systemer, og ferdige integrasjoner mot flere nyttige fagsystemer. Dette gjør det enkelt å samle og organisere alle dine økonomiske data på ett sted, og gir deg en sømløs og effektiv arbeidsflyt.

Automatisk kryssreferanse

Automatiske korreksjonsbilag og opprinnelige bilag vil bli koblet sammen ved hjelp av en automatisk kryssreferanse som viser sammenhengen mellom dem. 

Automatisk reversering

Hvis perioden er lukket og mva.-oppgaven er levert, kan du fortsatt korrigere på samme måte. Da vil Duett automatisk reversere den opprinnelige posteringen og generere et korreksjonsbilag i en ny periode.

Filter og snarveier

Fra bilagsregistreringen har du raske skjermoppslag. Du kan slå opp i reskontro, hovedbok eller søke i andre registre og rapporter – uten å lukke bilagsregistreringsbildet.

Ofte stilte spørsmål om Duett

Er det en app?

Ja, med Duett regnskapsprogram så følger det med en egen app som gjør at du kan gjøre det meste der du er.

Er det mulighet for integrasjoner i Duett?

Ja. I Duett er det et åpent API som gjør det enkelt å integrere mot andre systemer. Det er allerede laget en rekke integrasjoner som du finner her.

Er det en god oversikt på ubetalte fakturaer?

Ja. I regnskapsprogrammet er det veldig enkelt å få oversikt over ubetalte fakturaer. Når du er inne i Duett så finnes det et eget forfallsregister som automatisk viser alle ubetalte fakturaer. Fra der er det bare å klikke seg inn og gjøre nødvendige valg.

Er det enkelt å lage en faktura? met

Ja. I regnskapsprogrammet har du tilgang til fakturasenteret hvor du får full oversikt på alle fakturaer, krediteringer, mulighet til å redigere og sende fakturaer. I fakturasenteret har du også mulighet til å sette opp tilbud, sette opp ordre(r) og oversikt på ordrebekreftelser.

Er det et godt varslingssystem i regnskapsprogrammet?

I regnskapsprogrammet kan du velge om du vil ha varsler på SMS, på e-post eller i appen. Da får du automatisk beskjed når det er oppgaver du må gjøre, slik som å attestere inngående fakturaer.

Er det mulig å lage egne betalingsplaner?

Ja, når du attesterer inngående fakturaer kan du velge å dele opp betalingen i flere rater. Velg antall rater og hvor ofte du vil betale. Når du godkjenner betalingsplanen sendes alle ratene til banken for betaling på angitte datoer.

Hvordan oppretter man en rapport?

Duett regnskapsprogram har mange rapportmuligheter, og det er flere ferdige rapport-maler du kan benytte. Du starter gjerne med en standardrapport, som du enkelt tilpasser slik du ønsker. Du kan også eksportere rapporter til Excel eller PDF.

Kan man kommunisere/chatte med andre i regnskapsprogrammet?

I Duett regnskapsprogram er det enkelt å kommunisere. Chatteboblen er lett tilgjengelig i toppmenyen, og du kan velge hvilken type melding du vil sende, enten det er en en-til-en-chat, en gruppechat eller en melding til forhåndsdefinerte grupper.

Meldingssystemet har egne varsler, slik at mottakerne får beskjed om at det er en melding til dem i regnskapsprogrammet. Alle tidligere sendte meldinger finnes i meldingsarkivet, slik at du alltid har en god oversikt over viktig informasjon om regnskapet ditt.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende Duett.