Skip to main content
automatisk-kvalitetskontroll-icon-white-01

Alltid forberedt med innebygd kvalitetskontroll

Gode rutiner og et innebygd system for risikovurdering og kvalitetskontroll sikrer nattesøvnen. Da unngår du skippertaksjobbing før tilsyn og eksterne kontroller. 

Kvalitetskontrollen sikrer regnskapskontorets etterlevelse av GRFS 

Taskline tilrettelegger for kvalitetskontroll på medarbeidernivå og på klienter. Automatisk genererte kontrolloppgaver sikrer at ditt regnskapskontor oppfyller forpliktelsene.  

Reduserer merarbeidet ved tilsyn og kontroll

Taskline gjør det enklere enn noen gang å forberede seg til kontroller fra Finanstilsynet. Systemet sikrer at all nødvendig dokumentasjon er oppdatert og lett tilgjengelig, og reduserer behovet for ekstra innsats før kontrollen. 

Proaktivt overvåkingssystem

Kvalitetskontrollen forsterkes av automatiske varsler om avvik eller områder som krever oppmerksomhet. Tiltak kan settes inn før problemene blir alvorlige. Dette bidrar til å opprettholde en konsekvent kvalitetsstandard over tid.

Dynamiske kontrolloppgaver

Med Taskline er kvalitetskontroll ikke lenger en reaktiv prosess. Systemet vårt genererer dynamiske kontrolloppgaver basert på siste retningslinjer og standarder. Dette sikrer at ditt firma alltid etterlever nødvendige forskrifter og standarder uten manuell oppfølging.

 

taskline-ordrestyring-kvalitetskontroll-rutinekontroll

 

Rutinekontroll

→ Tilpass maler og forslag

Når byrået onboardes i Taskline vil systemet inneholde en rekke maler og forslag til avtaler og kontroller. Disse kan man enkelt tilpasse etter behov, eller opprette nye maler.


Internkontroll mot oppdrag

"Internkontroll mot oppdrag" er en av mange rutinekontroller som ligger vedlagt når man onboardes i systemet. Har kunden godkjent kassasystem etter Kassasystemloven? Har kunden tilfredsstillende rutiner i forbindelse med behandling av tips, og registreres det i dagsoppgjøret? Inneholder betalingsbilagene tilstrekkelig informasjon?


Repeterende oppgaver 

Ved å gjennomgå og fullføre rutinekontroller, vil det ved avvik i kontrollen genereres nye oppgaver mot kunden. På denne måten dokumenterer man både oppfølging av kontrollen og det faktiske utfallet av oppgaven som gjennomføres.

Kvalitetskontroll

Full kontroll

Taskline gjør det enkelt å følge opp byråets forpliktelser i henhold til lovgivning, God Regnskapsføringsskikk (GRFS) og Hvitvaskingsloven.


Standardprofil

I kvalitetskontrollen stiller man inn ønsket kontrollmengde som skal utføres på de ulike erfaringsnivåene. Hver enkelt medarbeider kan tildeles en standardprofil for ønsket kontrollmengde.


Autogenerering av oppgaver

Dersom det ikke er utført tilstrekkelig med kontroller, vil taskline plukke ut tilfeldige oppgaver til kontroll. Da må oppgavene kontrolleres av en av de andre på oppdraget.

Lurer du på noe?

Fyll ut skjemaet så tar vi raskt kontakt