Skip to main content
taskline-rutinekontroll-white

Effektiv klientkontroll som oppfyller alle krav

Sørg for at du faktisk kjenner dine kunder for å minimere risiko og forbedre samarbeidet.

Sikker klientkontroll som oppfyller kravene og minimerer risiko

Er du bekymret for risikoen og om ditt regnskapskontor oppfyller kravene i GRFS? Taskline tilbyr en robust løsning for effektiv klientkontroll som hjelper deg med å overholde hvitvaskingsregelverket og andre krav og forskrifter. 

taskline-risikovurdering-kvalitessikring

 

Avanserte KYC og AML verktøy for risikovurdering

Taskline har avanserte KYC (Know Your Customer) og AML (Anti-Money Laundering) verktøy som sørger for oppdatert kjennskap til kundene. Med integrerte kontroller kan du enkelt identifisere, verifisere og dokumentere klientinformasjonen.

Automatiserte kontroller for løpende overvåking

Vårt system tilbyr automatiserte kontroller som løpende overvåker og vurderer roller og klientaktiviteter. Du varsles ved endringer. Dette hjelper deg med å fange opp potensielle problemer, så du kan vurdere risiko og tilpasse tiltakene løpende. 

Integrasjon med regnskapssystemer

Kundeinformasjon utveksles mellom Taskline og ditt eksisterende regnskapssystem. Dette sikrer at klientinformasjonen er konsistent og tilgjengelig på tvers av plattformer, og forenkler prosessen med compliance og rapportering.

Lurer du på noe?

Fyll ut skjemaet så tar vi raskt kontakt