Skip to main content
  • Hjem
  • Blogg
  • Kompliserte årsoppgjørsregler gjort enkelt i praksis

Kompliserte årsoppgjørsregler gjort enkelt i praksis

Anders Stensberg Myrheim

Anders Stensberg Myrheim Apr 18, 2024

Som produktleder for årsoppgjør i regnskapsprogrammet Duett Økonomi, er jeg opptatt av å forbedre arbeidshverdagen for regnskapsførere og deres klienter. I Duett forsøker vi å gjøre årsoppgjørsprosessen så enkel som mulig, også for foretak som i utgangspunktet har svært kompliserte regler å forholde seg til. 

Selskap med deltakerfastsetting – hva er det?

Hva avgjør hvilken foretaksform et firma velger? Det er flest aksjeselskap i Norge, deretter er enkeltpersonforetak (ENK) mest vanlig. En av forskjellene her er det personlige ansvaret en aksjonær / eier har, og kravet til innskutt kapital, som aksjeselskapene har. 

Det finnes også andre varianter: I en del tilfeller går to eller flere næringsdrivende (ENK) sammen om å opprette et selskap med delt ansvar, uten at det er et aksjeselskap med krav til innskutt kapital. Selskapet kalles selskap med deltakerfastsetting (SDF) og eierne kalles deltakere. Deres felles selskap stiftes enten som et ANS (ansvarlig selskap) eller et DA (selskap med delt ansvar). I et ANS har deltakerne et solidarisk og ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Det betyr at dersom selskapet ikke kan betale gjelden sin, kan en kreditor kreve å få dekket hele sin fordring fra en av deltakerne. De må i så fall gjøre opp seg i mellom etterpå. I et DA har deltakerne et delt ansvar. De kan bare belastes for eventuell ubetalt gjeld opp til sin ansvarsandel.

Deltakerne i et SDF har altså et personlig ansvar for virksomheten, men det er selskapet som formelt sett driver aktiviteten. Når det gjelder årsoppgjør, skattlegges derimot ikke selskapet som eget skattesubjekt. Det gjøres ned på deltakernivå. 

Deltakernes eierbrøk styrer fordelingen

Regnskapet føres samlet for selskapet. For å få beregnet riktig andel av inntekter, kostnader, formue og gjeld brukes deltakernes eierbrøk. Det er her det begynner å bli komplisert, fordi det kan ha skjedd endringer i eierbrøken i løpet av året. Mange regnskapsførere har brukt mye tid på å få fordelt regnskapstallene riktig. I Duett Økonomi løses dette helt automatisk. Erverv (kjøp) og realisasjon (salg) av andeler registreres inn, og riktige eierbrøker beregnes umiddelbart. Dette danner grunnlag for automatisk fordeling ned til hver enkelt deltaker. Når alt er klart, sendes selskapsoppgave og deltakeroppgaver komplett fra Duett Økonomi til Altinn. Tallene fra deltakeroppgaven oppdateres deretter automatisk inn i skattemeldingen til hver deltaker sitt ENK, slik at deres komplette næringsinntekt, formue og gjeld blir korrekt. 

Store endringer i årsoppgjørsprosessene 

Skatteetatens omlegging fra skjema til tema har medført store endringer for alle som jobber med årsoppgjør, det vil si de enkelte næringsdrivende, regnskapsførere og systemleverandørene. For regnskapsførerne som skal produsere skattemeldinger, selskapsmeldinger og deltakeroppgaver for alle sine skattepliktige klienter, er årsoppgjørsperioden hektisk og arbeidskrevende. Det er derfor avgjørende å ha gode løsninger som reduserer unødvendig jobb og manuell registrering mest mulig. Dette har vært svært viktig for oss i utviklingen av årsoppgjør i Duett Økonomi. 

En god løsning for SDF er viktig for landbruket 

Regnskapsførerne håndterer klienter i nesten alle bransjer og av ulik størrelse. Noen bransjer har spesielle regler, slik som landbruket. Mange av landets ANS og DA finner vi nettopp her. Vi heier på den norske bonden! Duett Økonomi er spesialtilpasset landbrukets krav, med regnskap og årsoppgjør i samme system.

Duett_Nora-Sandberg_bonde_regnskapssystem_økonomi-low

Vi dekker behovene til små og store bønder, uansett om de driver virksomheten sin alene, sammen med en nabo, om de har ansatte eller har en eller flere tilleggsnæringer. Med Duett Økonomi har regnskapsførere en skreddersydd løsning for landbrukets kompliserte krav og regler, kombinert med en fleksibilitet som favner alle bransjer.