Landbruk

Duett Økonomi er ledende på landbruksregnskap. Vi støtter også de andre primærnæringene. Bruker du ekstern regnskapsfører kan du likevel gjøre en del av jobben av selv, og ha fullt innsyn i regnskapet ditt. Dette får du i Duett MinSide, som er en del av Duett Økonomi. Du slipper papirbilag, får betalt regningene dine enklere, og får mye bedre kontroll over virksomheten din.

Driver du flere typer næringer?

Har du flere næringstyper, kan du med Duett Økonomi få full kontroll på lønnsomheten for hver virksomhet. Virksomhetene kan deles inn i:

  • Jordbruk
  • Skogbruk
  • Fiske
  • Reindrift
  • Tilleggsnæringer
  • Utleie

Du får bedre oversikt, og kan bruke regnskapet i større grad som styringsverktøy for å ta de riktige beslutningene.

Bruker du ekstern regnskapsfører?

Duett Økonomi er spesielt godt tilrettelagt for arbeidsdeling mellom deg og regnskapsfører. Duett MinSide er en del av Duett Økonomi, og er en webløsning som regnskapsfører kan gi deg tilgang til. Her får du innsyn i regnskapet ditt, og kan klikke deg fra grafiske oversiktsanalyser helt ned til bilagene. Driver du flere typer virksomheter, f.eks. jord- og skogbruk, samt har tilleggsnæring, vil du få full oversikt over regnskapet pr. type virksomhet. Se vår produktvideo her:

Landbrukets Dataflyt gir deg gode fordeler

Få en enklere hverdag med mindre papirarbeid! Registrer deg i Landbrukets Dataflyt, slik som 17.000 bønder allerede har gjort. Dette er gratis for deg, og du kan enkelt gi regnskapsfører, rådgiver og banken tilgang til tallene dine. Duett Økonomi er integrert med Landbrukets Dataflyt, slik at avregningene dine kan hentes rett inn i regnskapet.

Håndtering av fakturaer og betalinger

Driver du med vedsalg, leiekjøring, snøbrøyting, snekring eller andre tjenester, kan du enkelt fakturere det selv i Duett MinSide. Innbetalingene kan hentes automatisk inn i regnskapet ditt. Du vil til enhver tid ha full oversikt over kunder som har betalt, og hvem du må purre. Du kan også se, godkjenne og betale fakturaer fra leverandørene dine på Duett MinSide. Du slipper å registrere betalingene manuelt i nettbanken, og du vil se status på fakturaene du har fått.

Ønsker du å gjøre hele jobben selv?

Duett Økonomi er et komplett økonomisystem inkludert årsoppgjør. Har du kompetanse og lyst til å ta hele regnskapsjobben selv, kan du gjøre det i Duett Økonomi.

Snakk med en rådgiver på tlf. 62 48 26 00 eller send inn skjema.