Skip to main content

Tok over bondegården – og drømmen om nytt fjøs

before
after

Nora Sandberg (32) er en moderne melkebonde med ansvaret for 2–3 ansatte, 150 storfe, opptil 100 kalvinger og produserer dessuten korn og gras. Gården overtok hun etter sin far, og målet er å videreføre arven – men på en moderne måte.

Drømmer om å investere i nytt fjøs

Fjøset til Nora er så gammelt og lite funksjonelt at ungdyra må fôres manuelt med høygaffel fra rundball – både morgen og kveld. Det går mange arbeidstimer i året i fjøset til Nora. 

– Denne eldste delen av fjøset er fra 1890, så det er over 130 år gammelt. Jeg håper det skjer noe med økonomien til oss melkebønder, så jeg kan investere i et nytt fjøs før det gamle ramler sammen, dagdrømmer hun høyt. 

Nora overtok driften av 730 mål på Kåtorp gård i 2020 og er inne i sitt femte år som bonde på fulltid. Hun og faren satte en dato for overtagelse seks år frem i tid, så begge rakk å forberede seg. Nå har dessverre faren gått bort, men Nora tar godt vare på arven. Hun har blant annet kjøpt to melkeroboter – og satset på digital bokføring.

NORA SANDBERG TOK OVER GÅRDSDRIFTEN OG DIGITALISERTE REGNSKAPET


Full kontroll på økonomien med Duetts regnskapsprogram

Duett-Nora-sandberg-regnskapsprogram-landbruksregnskap-low– Far var glad i papir og permer. Og da han bretta alle bilaga utover stuebordet, tenkte jeg at «sånn vil ikke jeg ha det». 

Nora ville ha alt digitalt, så hun får full oversikt. Og det har hun i Duett. I Duett kan hun blant annet timeføre, lagre kvitteringer, se budsjett og timebruk.

I Duett dukker også alle digitale EHF-fakturaer umiddelbart opp, mens papirfakturaer blir scannet og lagt til forfall helt automatisk. 

– Melkerobotene jeg kjøpte i 2021 kosta over 3 millioner, så da kontrollerte jeg både konto- og KID-nummeret mange ganger, forteller hun. Men ellers bruker hun minimalt med tid på regninger. 

Nora irriterer seg over at melkeprisen har stått nesten stille, mens alle innsatsfaktorene har blitt dyrere. Men selv om økonomien kunne vært bedre, har hun i det minste god kontroll på den. I tillegg til å drive gården, er Nora daglig leder for samdriftsselskapet Kukompaniet, som produserer 700 tonn mjølk i året. Dermed må Nora passe nøye på at både kostnader og inntekter havner i riktig selskap. 

– I Duett kan jeg enkelt bytte mellom ulike brukere, og det er en lek å sende faktura. Se her: Jeg bare velger mottager, og så kommer de vanligste varelinjene opp som forslag, forteller Nora. 

Nora kjører dessuten ut lønnsslipper, betaler ut lønn og sender inn A-melding – helt på egenhånd. Siden Duett er kobla opp mot Altinn, kan hun hente inn skattekort – og betale skatt og arbeidsgiveravgift annenhver måned – direkte i Duett. 

Full oversikt, også på farten i Duetts regnskapsapp 

I Duett regnskapsprogram så følger det med en egen app som gjør at du kan gjøre det meste der du er.

– Det gjør det veldig enkelt å følge med og registrere utgifter og timer i sanntid. Jeg kan også laste opp kvitteringer og ta bilder av andre viktige dokumenter umiddelbart.  Da har jeg alt digitalt! 

I appen kan du også sende ut fakturaer, og få SMS-varsling om oppgaver du må gjøre, slik som å attestere inngående fakturaer.

Regnskapsfører Tonje har automatisk oversikt 

Nora liker å gjøre mest mulig selv, men når det dukker opp nye ting, ringer hun Tonje og ber om hjelp. Nærmere bestemt Liv Tonje Larsen, som er regnskapsfører hos Frisikt i Brumunddal. 

 

– Duett er det klart beste regnskapsprogrammet for bønder, mener Tonje. Dels fordi bare Duett kan håndtere primærnæringas spesielle skatte- og avgiftsregler. Men også fordi Duett gir full kontroll på store kontoplaner, hvor både kostnader og inntekter må splittes på riktig produksjon. 

 

Tonje har tatt i bruk nesten alle de nye funksjonene i Duett, og hun synes den nye modulen for gjennomføring av årsoppgjør har blitt spesielt bra. 

– Nå er årsoppgjøret ei ferdig sjekkliste, og det sparer både jeg og kundene masse tid på, forteller Tonje, som nå har ansvaret for hele 50 ulike regnskap. Duett gjør det mulig med enkel automatisering av regnskapet.

– Duett har et unikt kontrollsenter med full oversikt over alle oppgaver jeg må ta tak i. Duett-regnskapene er alltid a jour, og jeg ser akkurat det samme som kundene mine. Og når det meste skjer automatisk, sparer jeg masse tid. Som gjør at jeg kan håndtere flere kunder bedre, forteller hun. 

Duett-Liv-Tonje-Larsen-Frisikt-regnskapsfører-regnskapsprogram-landbruksregnskap
Regnskapsfører Tonje Larsen, Frisikt

 

Fra punching til rådgivning

Tonje forstår at mange regnskapsførere er skeptiske til å ta i bruk denne nymotens automatikk, men hun har aldri hørt noen som har angra på å ta steget inn i framtida.

– Før brukte jeg masse tid på punching av konto- og KID-nummer, men nå kan jeg heller være en god rådgiver for kundene mine, forteller Tonje fornøyd. Hun har årlige møter med alle samvirkerne i Kukompaniet og har besøkt Nora på gården flere ganger.

– Nora er drivende dyktig, og jeg skjønner godt at hun ønsker seg nytt fjøs. Skal drømmen bli virkelighet, starter det med at Nora har stålkontroll på økonomien, mener Tonje. – Og det har hun nå, takket være Duett.

Duett_Nora-Sandberg_bonde_regnskapssystem_økonomi
MED DUETT REGNSKAPSPROGRAM FÅR NORA SANDBERG MER TID TIL GÅRDSDRIFT