Skip to main content
Duett regnskapsprogram arsoppgjor

Årsoppgjøret gjør du enkelt i Duetts regnskapsprogram

Årsoppgjør i Duett har en rekke unike funksjoner og er en integrert del av økonomisystemet. Dermed hjelper regnskapsprogrammet deg å samle all nødvendig dokumentasjon underveis, slik at mye av arbeidet allerede er gjort når året er omme. Dette sparer deg for mye tid og gir deg raskere svar på hvordan års- og skatteoppgjøret ditt vil se ut.

Raskere og bedre skatteoppgjør

Årsoppgjørsprogrammet inneholder en kraftig simuleringsfunksjon som lar deg beregne og planlegge resultat, skatt og fordeling av næringsinntekt mellom ektefeller (i ENK). Dette verktøyet er unikt og hjelper regnskapsføreren din med å gi deg gode råd. Du vil få raskere svar på hva du må betale i skatt – og unngår å betale mer enn nødvendig.

Samarbeid godt med regnskapsfører

Kommunikasjonen med regnskapsføreren skjer gjennom en kryptert meldingsfunksjon, som gjør det enkelt å samarbeide om årsoppgjøret, og sikrer at all informasjon blir utvekslet på en trygg måte.

Alltid oppdatert oversikt over varige driftsmidler

I regnskapsprogrammet finner du et spesialdesignet driftsmiddelkartotek som lar deg dokumentere og holde oversikt over alle varige driftsmidler i bedriften din. Dette gjør det enkelt for regnskapsføreren din å beregne og bokføre regnskapsmessige avskrivninger samt beregne eventuelle gevinster eller tap ved avgang av driftsmidlene. I tillegg blir mva.-justeringer for kapitalvarer automatisk beregnet og bokført i systemet.

Temabasert arbeidsliste

Årsoppgjøret i Duett er tilpasset bedriftens behov og følger en temabasert tilnærming. Uansett om bedriften er et ansvarlig selskap eller et personlig foretak, så kan Duett håndtere årsoppgjøret for deg.

Flere relevante funksjoner

Støtter Skatteetatens krav

Duett støtter Skatteetatens nye krav til skattemelding og næringsspesifikasjon.

Integrert mot Altinn

Systemet er integrert med Altinn, så det automatisk kan hente og levere forhåndsutfylte tall til skattemeldingen. Dette gjør prosessen enklere for deg, da mye av informasjonen allerede er ferdig utfylt og du slipper å gjøre alt manuelt.

Årsoppgjør hele året

Gjør årsoppgjøret underveis gjennom hele året! Ettersom årsoppgjørsfunksjonen er en del av regnskapsprogrammet, hjelper Duett deg med å samle nødvendig informasjon.

Ofte stilte spørsmål om Duett

Er det en app?

Ja, med Duett regnskapsprogram så følger det med en egen app som gjør at du kan gjøre det meste der du er.

Er det mulighet for integrasjoner i Duett?

Ja. I Duett er det et åpent API som gjør det enkelt å integrere mot andre systemer. Det er allerede laget en rekke integrasjoner som du finner her.

Er det en god oversikt på ubetalte fakturaer?

Ja. I regnskapsprogrammet er det veldig enkelt å få oversikt over ubetalte fakturaer. Når du er inne i Duett så finnes det et eget forfallsregister som automatisk viser alle ubetalte fakturaer. Fra der er det bare å klikke seg inn og gjøre nødvendige valg.

Er det enkelt å lage en faktura?

Ja. I regnskapsprogrammet har du tilgang til fakturasenteret hvor du får full oversikt på alle fakturaer, krediteringer, mulighet til å redigere og sende fakturaer. I fakturasenteret har du også mulighet til å sette opp tilbud, sette opp ordre(r) og oversikt på ordrebekreftelser.

Er det et godt varslingssystem i regnskapsprogrammet?

I regnskapsprogrammet kan du velge om du vil ha varsler på SMS, på e-post eller i appen. Da får du automatisk beskjed når det er oppgaver du må gjøre, slik som å attestere inngående fakturaer.

Er det mulig å lage egne betalingsplaner?

Ja, når du attesterer inngående fakturaer kan du velge å dele opp betalingen i flere rater. Velg antall rater og hvor ofte du vil betale. Når du godkjenner betalingsplanen sendes alle ratene til banken for betaling på angitte datoer.

Hvordan oppretter man en rapport?

Duett regnskapsprogram har mange rapportmuligheter, og det er flere ferdige rapport-maler du kan benytte. Du starter gjerne med en standardrapport, som du enkelt tilpasser slik du ønsker. Du kan også eksportere rapporter til Excel eller PDF.

Kan man kommunisere/chatte med andre i regnskapsprogrammet?

I Duett regnskapsprogram er det enkelt å kommunisere. Chatteboblen er lett tilgjengelig i toppmenyen, og du kan velge hvilken type melding du vil sende, enten det er en en-til-en-chat, en gruppechat eller en melding til forhåndsdefinerte grupper.

Meldingssystemet har egne varsler, slik at mottakerne får beskjed om at det er en melding til dem i regnskapsprogrammet. Alle tidligere sendte meldinger finnes i meldingsarkivet, slik at du alltid har en god oversikt over viktig informasjon om regnskapet ditt.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende Duett.