Skip to main content
Duett-regnskapsprogram-rapporter

Rapportering i Duetts regnskapsprogram

Med regnskapsprogrammet får du tilgang til oversiktlig og interaktiv rapportering som gir deg innsikt og kontroll fra overordnet nivå og ned på detaljnivå.

 
Rapporter som gir alt fra det store bildet til den lille detaljen

I kontrollsenteret finner du alltid en enkel oversikt med en visuell presentasjon av viktige nøkkeltall og informasjon om regnskap, kunder, fakturaer, leverandører og prosjekter. Fra dette oversiktsbildet kan du enkelt klikke videre for å få mer detaljert informasjon og analyser.

Standard rapport eller egendefinerte maler

Rapportene i Duett gir deg innsikt i virksomhetens økonomi og ytelse, slik at du kan ta informerte beslutninger og ha kontroll uten ubehagelige overraskelser.

Visuell og tidsbesparende rapportering

Med Duett sin grafiske prosjektanalyse blir det enkelt for både prosjektledere og medarbeidere å holde styr på alle pågående prosjekter. Du kan sjekke inntekter, kostnader, timer og faktureringsgrad med bare noen få klikk. Du blir kvitt manuelle mapper med fakturakopier og har full oversikt over prosjektene på en måte som sparer tid og forenkler hverdagen.

Flere relevante funksjoner

Digitale bilag

Med digitale bilag får du muligheten til å klikke deg raskt ned til selve bilagsbildet, slik at du kan se originaldokumentasjonen og ha full kontroll på de økonomiske transaksjonene.

 

Detaljert prosjektanalyse

Prosjektanalysen gir deg en oversikt over de bokførte inntektene, ordrereserven og eventuelle timereserver. På samme måte viser den kostnadene, både de bokførte og de beregnede. Hvis du har angitt en avtalt kontraktsum, vil den også vises. 

Lage egne rapportmaler

Duett har en rekke ferdige rapporter du kan bruke, men du kan også lage egne rapportmaler. Du kan dessuten eksportere data til Excel for å lage tilpassede rapporter etter behov.

 

Reell oversikt

Den fullstendige oversikten beregnes ut fra de bokførte og forventede inntektene, fratrukket de bokførte og forventede kostnadene. I visningen bruker vi tydelig symbolikk, der grønt viser overskudd og rødt viser negative prosjektresultater. Dette gjør det enkelt for deg å se om prosjektet går med fortjeneste eller tap.

Egendefinert Dashboard

Du får tilgang til mange nyttige funksjoner, inkludert en oversikt over prosjektene dine. Alle oppslag er enkle å forstå og vises i et grafisk og interaktivt format. Du kan bare klikke deg videre fra oversiktsbildet og få mer detaljert informasjon.

 

Kontroll på timer brukt

I prosjektanalysen kan du se antall timer som er overført til fakturering, timer som ennå ikke er fakturert og ikke-fakturerbare timer. Hvis det er satt opp et timebudsjett for prosjektet, kan du også se sammenligningen mellom faktiske timer og budsjettet.

Ofte stilte spørsmål om Duett

Er det en app?

Ja, med Duett regnskapsprogram så følger det med en egen app som gjør at du kan gjøre det meste der du er.

Er det mulighet for integrasjoner i Duett?

Ja. I Duett er det et åpent API som gjør det enkelt å integrere mot andre systemer. Det er allerede laget en rekke integrasjoner som du finner her.

Er det en god oversikt på ubetalte fakturaer?

Ja. I regnskapsprogrammet er det veldig enkelt å få oversikt over ubetalte fakturaer. Når du er inne i Duett så finnes det et eget forfallsregister som automatisk viser alle ubetalte fakturaer. Fra der er det bare å klikke seg inn og gjøre nødvendige valg.

Er det enkelt å lage en faktura?

Ja. I regnskapsprogrammet har du tilgang til fakturasenteret hvor du får full oversikt på alle fakturaer, krediteringer, mulighet til å redigere og sende fakturaer. I fakturasenteret har du også mulighet til å sette opp tilbud, sette opp ordre(r) og oversikt på ordrebekreftelser.

Er det et godt varslingssystem i regnskapsprogrammet?

I regnskapsprogrammet kan du velge om du vil ha varsler på SMS, på e-post eller i appen. Da får du automatisk beskjed når det er oppgaver du må gjøre, slik som å attestere inngående fakturaer.

Er det mulig å lage egne betalingsplaner?

Ja, når du attesterer inngående fakturaer kan du velge å dele opp betalingen i flere rater. Velg antall rater og hvor ofte du vil betale. Når du godkjenner betalingsplanen sendes alle ratene til banken for betaling på angitte datoer.

Hvordan oppretter man en rapport?

Duett regnskapsprogram har mange rapportmuligheter, og det er flere ferdige rapport-maler du kan benytte. Du starter gjerne med en standardrapport, som du enkelt tilpasser slik du ønsker. Du kan også eksportere rapporter til Excel eller PDF.

Kan man kommunisere/chatte med andre i regnskapsprogrammet?

I Duett regnskapsprogram er det enkelt å kommunisere. Chatteboblen er lett tilgjengelig i toppmenyen, og du kan velge hvilken type melding du vil sende, enten det er en en-til-en-chat, en gruppechat eller en melding til forhåndsdefinerte grupper.

Meldingssystemet har egne varsler, slik at mottakerne får beskjed om at det er en melding til dem i regnskapsprogrammet. Alle tidligere sendte meldinger finnes i meldingsarkivet, slik at du alltid har en god oversikt over viktig informasjon om regnskapet ditt.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende Duett.