Skip to main content
  • Hjem
  • Blogg
  • Nøkkelen til et enklere årsoppgjør – her er de siste trendene

Nøkkelen til et enklere årsoppgjør – her er de siste trendene

Anders Stensberg Myrheim

Anders Stensberg Myrheim Apr 11, 2024

Som produktleder for årsoppgjør i regnskapsprogrammet Duett Økonomi, er jeg kontinuerlig på utkikk etter måter å innovere og forbedre prosesser for regnskapsførere og deres klienter. Jeg ønsker nå å gi deg innsikt om de siste trendene og innovasjonene innen årsoppgjørsprosessen, og hvordan Duett posisjonerer seg som en ledende løsning for å møte disse utviklingstrekkene.

Digitaliseringens rolle i årsoppgjøret

Digitalisering påvirker hvordan regnskapsførere håndterer årsoppgjør. Ved å integrere avansert teknologi, automatisering og kunstig intelligens, blir det mulig for brukere å effektivisere innsamling av data, beregninger og rapportering. Dette sparer tid, men øker også nøyaktigheten og reduserer menneskelige feil.

Skybaserte løsninger og samarbeid

Skyteknologi har åpnet for nye muligheter for samarbeid mellom regnskapsførere og deres klienter. Når årsoppgjør utnytter skybasert infrastruktur får du en plattform der informasjon kan deles og oppdateres i sanntid, noe som gir en mer dynamisk og interaktiv årsoppgjørsprosess. Et eksempel på dette er funksjonen justering og fordeling, der regnskapsfører kan simulere endringer i avskrivninger, pensjonsgivende inntekt og fordeling av næringsinntekt mellom ektefeller. Dette gir regnskapsfører et raskt og alltid oppdatert verktøy for å tilby god skatterådgivning i en dialog sammen med klienten.

 

regnskapsprogram-duett-automatisering

Automatisering er fremtiden og tilgjengelig allerede nå

Automatisering står sentralt i fremtidens årsoppgjørsprosesser. I Duett har vi et motto om at årsoppgjøret starter fra første bilag i året. Det innebygde driftsmiddelkartoteket sørger for beregning og automatisk bokføring av periodiserte avskrivninger, og gevinst eller tap ved salg. Med automatisk bilagshåndtering, integrasjoner med bank og andre systemer er regnskapet alltid oppdatert. Dette sikrer en sømløs flyt av data og minimerer behovet for manuell inngripen. Regnskapet blir et godt styringsverktøy, og arbeidsmengden i årsoppgjøret reduseres vesentlig. 

Fokus på innovasjon

I Duett er vi dedikerte til å levere de beste løsningene til våre brukere ved kontinuerlig å utforske og implementere de nyeste teknologiene og beste praksisene i våre produkter. Vår ambisjon er å hjelpe regnskapsførere og deres klienter med å navigere i det stadig skiftende landskapet av teknologi, krav fra myndighetene og stramme tidsfrister i årsoppgjørsprosessen, ved å tilby en løsning som er både innovativ og brukervennlig.

Når vi ser fremover, er målet vårt klart: Å utruste våre brukere med de regnskapsverktøyene de trenger for å effektivisere årsoppgjøret og for å få en mer digital, automatisert og effektiv arbeidsdeling mellom regnskapsfører og deres klienter. Med årsoppgjør i Duett Økonomi ved din side er du alltid et skritt foran.